תאונת עבודה

תאונת עבודה – מוגדרת בחוק כתאונה שנגרמה בזמן העבודה, בדרך אליה או בדרך חזרה ממנה. באם ארע אירוע תאונתי ספציפי ובאם התגבש מצב רפואי לאורך השנים, ראשית המוסד לביטוח לאומי צריך להכיר בפגיעה כתאונת עבודה. לאחר מכן אנחנו נלווה את הלקוח בשלב קביעת הנכות ע"י הועדה הרפואית. אף בשלב זה קיימות סוגיות משפטיות שונות ומגוונות לרבות נכויות זמניות, נכה נזקק, ניכוי מצב קודם, ניכוי מאזן השפעות, תקנה 15, קביעת בסיס השכר לצורך גובה הפיצוי, צורך בהגשת ערר לועדה רפואית לעררים, ערעור לבית הדין לעבודה ועוד. אנו נדאג להתמודד בהצלחה עם סוגיות רבות אלו ולמקסם את התגמולים המגיעים למבוטח וכן מול המעסיק, במקרים המתאימים.