תאונות ביטוח

תאונות ביטוח – נסייע לכם לקבל מחברת הביטוח את המגיע לכם על פי פוליסת הביטוח שברשותכם (ביטוח בריאות, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה, ביטוח אחריות תלמידים, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח סיעודי וכדומה) במקרים של דחיית כיסוי ביטוחי או כיסוי חלקי בלבד.