ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לתכנן את עתידו בכל היבטי החיים על פי רצונו כאשר הוא עדיין "מבין בדבר", כלומר בעל מסוגלות להחליט החלטות ולבצע פעולות.

ייפוי כוח מתמשך נערך רק אצל עורך דין שעבר לכך הכשרה והוסמך לכך על ידי משרד האפוטרופוס הכללי.

אדם רשאי למנות כל אדם שהוא סומך עליו לטפל בענייניו באם זה קרוב משפחה או אדם אחר הקרוב אליו. ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או כמה ואפשר אף למנות אדם שיפקח על מיופה הכוח שיפעל על פי מצוות הממנה.

מיופה הכוח מוסמך לטפל בכל ענייני הממנה או רק בחלקם לדוג': עניינים רפואיים, חשבונות בנק, עניינים רכושיים, מגורים, תעסוקה, ניהול נכסים.

מיופה הכוח לענייני רכוש אינו יכול להיות אדם פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור, אדם שנותן לממנה טיפול רפואי בתשלום, מי שמספק מגורים תמורת תשלום, עו"ד או בעל מקצוע שערך את ייפוי הכוח המתמשך, אדם שכבר מונה כמיופה כוח ל- 3 אנשים, למעט קרובו של הממנה.